આવી રે વેવાઈ ની જાન : Gujarati Lagna Geet : Kanku Chanti Kankotri : Sachin Limaye : Soormandir

39 Views
Soor Mandir
Soor Mandir
20 Mar 2020

આવી રે વેવાઈ ની જાન : Gujarati Lagna Geet : Kanku Chanti Kankotri : Sachin Limaye : Soormandir

Song : Aavi Re Vevai Ni Jaan Varraja
Album : Kanku Chhanti Kankotari Part -1
Singer : Anupa Pota
Music: Sachin Limaye
Label : Soor Mandir

આ વિડીઓ તમને પસંદ હોય તો તમારા મિત્રો ને જરૂર થી મોકલો.

If You like the video don't forget to share with others & also share your views.

સૂર મદિર ના વિડીઓ જોવા માટે સબસ્ક્રાઈબ કરો .

http://www.youtube.com/subscri....ption_center?add_useFollow Us On Twitter : https://twitter.com/soormandirindia ફેસબુક અપડેટ માટે લાઇક કરો
Like Us On Facebook :
https://www.facebook.com/soormandir/

Follow Us On Twitter : https://twitter.com/soormandirindia #soormandir #surmandir #gujaratisong #gujaratisomgs #latestgujaratisong #gujarati
Play this song on
Saavn :
Gaana :

Show more


0 Comments Sort By

No comments found